Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

Lần đầu tiên của thế giới, gọi điện thoại di động không cần Pin.

Câu chuyện có thật 100% đang do viện nghiên cứu trường đại học Washington , dự án của nhóm Battery-Free-cell do giáo sư Mark Stone đang thực nghiệm thành công như trong video clip.

Bạn nhìn kỹ sẽ thấy rõ ,chỉ là một bảng bo-mạch in của đện thoai di động , thấy rõ là bỏ tất cả các phụ kiện , mà chính yếu là bỏ luôn cục Pin của điện thoại ra ,không có pin.